Zamestnanci

Kurz prvej pomoci

Cieľová skupina: zamestnanci v zmysle BOZP

Kurz je určený pre zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a ďalších inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci. 

Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné vedomosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazových a neúrazových život ohrozujúcich stavoch na pracovisku. 

V prípade záujmu vybavíme Vaše pracovisko lekárničkami a ďalšou výbavou pre poskytovanie prvej pomoci. 

 

Trvanie:

8 vyučovacích hodín (1 hodina - 45 minút)

Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva SR
Účastníkov: 10 v jednom kurze
Cena: 30 € / osoba

(pri počte viac ako 10 zamestnancov info o cene na požiadanie)

Prihláste sa tu.

Poprad
Termín kurzuZačiatok kurzuPrihlásenýchMaximum
Kurzy podfarbené červenou sú obsadené.

Spišská Nová Ves
Termín kurzuZačiatok kurzuPrihlásenýchMaximum
Kurzy podfarbené červenou sú obsadené.