Vyškolili sme

 K dnešnému dňu (6.8.2014) sme vyškolili v poskytovaní prvej pomoci

 

osôb.

 

Znižujeme úmrtnosť na slovenských cestách