Lyžiarske služby

Kurz prvej pomoci

Cieľová skupina: zamestnanci lyžiarskych služieb

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí v lyžiarskych strediskách na lyžiarskych tratiach  zabezpečujú a poskytujú prvú pomoc.
Zákon č. 567/2005 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov, ukladá prevádzkovateľovi lyžiarskej trate povinnosť zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a podľa potreby prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť (§ 8 Odsek 1, písm. d.)

Na kurze naučíme Vašich zamestnancov  potrebné vedomosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazových a neúrazových stavoch, ku ktorým dochádza pri na lyžiarskych tratiach. Súčasťou praktickej výučby je tiež nácvik použitia záchranárskej imobilizačnej techniky

Trvanie:

8 vyučovacích hodín (1 hodina - 45 minút)

Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva SR
Účastníkov: 10 v jednom kurze
Cena: 30 € / osoba

(pri počte viac ako 10 zamestnancov info o cene na požiadanie)

Prihláste sa tu.

Poprad
Termín kurzuZačiatok kurzuPrihlásenýchMaximum
Kurzy podfarbené červenou sú obsadené.

Spišská Nová Ves
Termín kurzuZačiatok kurzuPrihlásenýchMaximum
Kurzy podfarbené červenou sú obsadené.