On-line prihláška

Prihláška do kurzu

Prihlasujem sa na Kurz prvej pomoci u realizátora kurzu prvej pomoci (držiteľ akreditácie MZ SR č. č. 21664-2/2009 zo dňa 22.10.2009).

Osobné údaje:
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia:

Kontaktné informácie:
Ulica:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón/mobil:
E-mail

Termín a mesto:
Skupina
Mesto Poprad
Spišská nová Ves
Dátum:

Podmienky:Súhlasím so spracovaním osobných údajov podµa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktoré boli získané za účelom prijatia na kurz prvej pomoci.

Súhlasím s uvedenými podmienkami

Podfarbené položky sú povinné.