Nové kurzy

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 21664-2/2009 zo dňa 22.10.2009 o akreditácii Kurzu prvej pomoci nás oprávňuje uskutočňovať výučbu prvej pomoci aj pre ďalšie cieľové skupiny: 

Kurz prvej pomoci v trvaní 8 vyučovacích hodín, cieľové skupiny:

1. Žiakov a študentov stredných a vysokých škôl
2. Učiteľov a pedagógov základných, stredných a vysokých škôl

Kurz prvej pomoci v trvaní 12 vyučovacích hodín, cieľové skupiny:

1. Príslušníkov Policajného zboru
2. Príslušníkov mestskej a obecnej polície
3. Príslušníkov Horskej záchrannej služby a dobrovoľných členov HZS
4. Členov Vodnej záchrannej služby a plavčíkov
5. Členov Banskej záchrannej služby
6. Pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb
7. Vodičov záchrannej zdravotnej služby (ktorí nie sú zdravotnícky záchranári)
8. Vodičov dopravnej zdravotnej služby
9. Dobrovoľných členov Slovenského Červeného kríža

Ponuku kurzov budeme aktualizovať, viac informácií nájdete v sekcii Kurzy.