Laická defibrilácia

Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR č. 21664-2/2009 zo dňa 22.10.2009 o akreditácii Kurzu prvej pomoci nás oprávňuje uskutočňovať výučbu prvej pomoci v 12 hodinovom kurze prvej pomoci  pre cieľovú skupinu poskytovateľov prvej pomoci, ktorého súčasťou je výučba základnej kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) s použitím Automatizovaného externého defibrilátora – AED.

1. Zastavenie krvného obehu  

Náhle zastavenie krvného obehu je najčastejšou príčinou smrti v Európe, pričom postihuje 700 000 ľudí ročne. Pri zastavení krvného obehu prestáva srdce prečerpávať krv cez životne dôležité orgány a tieto začínajú zlyhávať. Mozog vydrží bez kyslík najviac 5 minút. 

2. Resuscitácia  

Základná neodkladná resuscitácia je súbor postupov, ktorých cieľom je, pomocu stláčania hrudníka a dýchania do postihnutého, čo najskôr obnoviť prietok krvi mozgom a obnoviť činnosť srdca. Zozbierané údaje a štatistiky z celého sveta potvrdzujú, že je nevyhnutné, aby resuscitáciu začali svedkovia ešte pred príchodom záchrannej služby. Okamžitá resuscitácia zvyšuje šancu na prežitie na viac ako 60%. 

 3. Fibrilácia - defibrilácia  

V čase prvej analýzy srdcového rytmu má približne 40% postihnutých zastavením obehu komorovú fibriláciu. Ide o nekontrolované chvenie srdcového svalu, ktorý sa nedokáže stláčat a vytláčať zo srdca krv. Jediným účinným postupom je popri stláčaní hrudníka a umelého dýchania elektrická defibrilácia. Defibrilácia je, zjednodušene, zrušenie chvenia srdcového svalu. 

4. AED   

Skratka týchto troch písmen znamená A-utomatizovaný E-xterný D-efibrilátor. Ide o prístroj, ktorý je určený do rúk širokej laickej verejnosti a ktorý udeľuje elektrické výboje ešte pred príchodom záchrannej služby a zlepšuje prežívanie náhlych zastavení obehu v teréne. Defibrilátory určené do rúk vyškoleným laikom vo svete zachraňujú tisícky životov.

5. Použitie  

Prístroje AED sú krajinách Európy a USA rozmiestňované na miestach s väčším výskytom osôb, ako sú napr. železničné a autobusové stanice, letiská, obchodné a zábavné centrá, športové centrá, školy, banky, úrady, hotely, výrobné závody a podobne. 

6. Kurzy  

Na kurze vás okrem základných postupov prvej pomoci a základnej resuscitácie naučíme taktiež obsluhovať prístroj AED, resuscitovať s jeho pomocou a prakticky si vyskúšate jednotlivé situácie pri zastavení krvného obehu. 

Uvažujete o zakúpení AED?

Okrem výučby prvej pomoci sa venujeme zavádzaniu prístrojov AED na území SR. AED môže zachraňovať aj vašich zamestnancov, hostí, alebo príbuzných. V prípade, že máte záujem zakúpiť AED, pomôžeme vám prostredníctvom našich partnerov, zaškolíme vás v obsluhe AED a zrealizujeme kurz prvej pomoci.

ZOLL AED PLUS

Ponúkame Vám automatizovaný externý defibrilátor amerického výrobcu ZOLL, ktorý Vás hlasovými pokynmi v českom jazyku prevedie resuscitáciou a defibriláciou

- defibrilátor je určený aj pre dospelých aj detských pacientov – sám rozpozná detské elektródy a prispôsobí úroveň energie

- pravouhlá bifázická krivka 

- automaticky vopred naprogramovaná voľba energie

- doba nabíjania s novými batériami menej ako 10 sek.

- riadiaca funkcia pri defibrilácii: defibrilátor vyhodnotí pripojenie elektród a pacientovo EKG k určeniu, či je potrebný defibrilačný výboj

- kapacita batérií: nové batérie pri 20°C – 5 rokov (300 výbojov) alebo 1,5 hodiny kontinuálneho monitorovania a defibrilovania. 

- tým že záchranár použije elektródy CPR-D, ktoré vyhodnocujú efektivitu masáže, defibrilátor vedie záchranára k „stlač viac“ alebo „dobrá masáž“. V tomto prípade defibrilátor vedie záchranára k správnej masáži.

Rozmery defibrilátora: 13,3 cm (výška) x 24,1 cm (šírka) x 29,2 cm (dĺžka)

Hmotnosť: 3,1 kg

Napájanie: užívateľom vymeniteľné batérie, 10 kusov typ 123A lithium-manganové batérie (typ pre fotoaparáty)

Dodávka obsahuje:  defibrilátor, LCD monitor, bifázická defibrilácia, nalepovacie elektródy, alkalické baterie - /foto články/m, transportný obal, jednorázová sada pri poskytovaní  KPR.

Na požiadanie Vám radi vypracujeme cenovú ponuku.

Pevne veríme, že závadzaním prístrojov AED na miesta s výskytom väčšieho počtu osôb dokážeme spolu s vami zachrániť veľa ľudských životov.
 

 

Oficiálne logo umiestnenia AED (podľa www.erc.edu)

 

Predstavujeme vám portál www.defibriluj.sk 

AED pre Slovensko je neziskový a dobrovoľnícky projekt nezávislý na komerčnej činnosti, súkromnej firme alebo konkrétnom produkte. Jeho úlohou je zmapovať AED prístroje umiestnené na Slovensku a informovať o AED prístrojoch občanov a subjekty integrovaného záchranného systému (IZS). Základným cieľom je zabezpečiť použitie AED prístrojov na záchranu života.

Viac na