Archív

 

Upozorňujeme vás, že absolvovaním kurzu prvej pomoci v inštitúcii, ktorá nie je držiteľom akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR, sa vystavujete riziku, že váš vodičský preukaz bude neplatný. Uskutočňovanie kurzu prvej pomoci bez akreditácie v zmysle § 40, ods. 25 zákona 578/2004 Z.z. v znení zákona 133/2010 sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania. Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií na svojej stránke www.health.gov.sk

V galérii pribudli nové fotografie z kurzov prvej pomoci pre hasičov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., EVO Vojany. Nájdete ich tu .

Tešíme sa na stretnutie so študentmi záchranármi na RESCUE ACADEMY 2010 ORAVA. Viac informácií >>> 

Posádka záchranárov zložená aj z našich dvoch inštruktorov obsadila 1. miesto na pretekoch posádok Rýchlej zdravotníckej pomoci Rescue Lesnica 2009. viac>>>        

Tešíme sa na stretnutie s Vami na RESCUE LESNICA 2010 Slovenský raj - odborných námetovo- tematických pretekoch posádok RZP založených v roku 2003 s medzinárodnou účasťou. Viac informácií tu.

Druhé miesto na RESCUE VRÁTNA 2011

V dňoch 17. - 19. marca 2011 sme sa zúčastnili súťaže posádok RZP Rescue Vrátna 2011,  kde sme obsadili pekné druhé miesto. Viac na stránke podujatia.

Foto: © ZDZS Bratislava, 2011

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo na svojej stránke štatistiky dopravnej nehodovosti za kalendárny rok 2010. Dokument je k dispozícii na tomto mieste. Vyjadrujeme poľutovanie nad skutočnosťou, že sa v uplynulom roku nepodarilo výrazne znížiť počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách, na čo malo vplyv viacero faktorov, prevažne zo strany vodičov. V roku 2011 vám prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehôd.